středa 27. března 2013

Anotace jednoho z návrhů a něco málo o autorech..Jiří Bartoň (* 1986, Praha)
 2005-nyní_studium na Fakultě stavební ČVUT obor Architektura a stavitelství
 2007-2008_roční studium na École d'architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée ve Francii
léto 2008_pracovní stáž v atelieru Tessier Poncelet Architectes v Paříži
 od 2009_ spolupráce s Energy Benefit Centre, vlastní drobná praxe
léto 2011_workshop u Martina Rajniše, stavba experimentální konstrukce
Iva Jirsová (*1987, Strakonice)
2006-2012_ studium na Fakultě architektury ČVUT Praha
od 2009_ spolupráce s Energy Benefit Centre, vlastní drobná praxe
léto 2011_workshop u Martina Rajniše, stavba experimentální konstrukce
2012_diplomní projekt na téma "Typologie v kontextu malého města"
- vedoucí práce  Doc. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. David Tichý Ph.D.


KONVERZE PŘÁDELNY NA DUBOVCI

Ing. arch. Iva Jirsová_Bc. Jiří Bartoň_březen 2013_lektor Ing. arch. Dušan Řezáč


Nad soutokem Otavy a Volyňky, na symbolické i skutečné křižovatce událostí, lidí a vody, stojí strakonický 
hrad... a srostlice objektů bývalého Fezka.
Tato výjimečná poloha v rámci místa dávala textilce v historii záruku dobré dostupnosti i přístupu k vodě, kterou nezbytně potřebovala. Ještě v sedmdesátých letech byl tento objekt významně zapojen do struktury místa. Břehy spojovala dvojice mostů a předprostor textilky byly jejich nedílnou součástí. Nový most zkrátil cestu, předprostor odřízl a upozadil význam samotného objektu.

Dnes jsou prostory textilky z většiny nevyužívané. Průmysl tvoří velké monofunkční plochy a tím pádem 
i „díry“ ve struktuře místa. V centru místa to má žít...co myslíte? Návrh se tudíž odráží od čistě městských funkcí. Upřednostňuje chodce, návštěvníka a obyvatele před automobilem. Snaží se vyhledat a zapojit chybějící vybavenost a vytvořit to, co městu chybí v rámci stávající struktury. Předprostor mezi textilkou a zámkem tvoří nové náměstíčko. To je zpřístupněno novou lávkou pro pěší, která kopíruje trasu bývalého přemostění od textilky před hotel Bílý Vlk.

V parteru k náměstíčku jsou umístěny výhradně veřejné funkce - infocentrum s centrem textilního průmyslu 
a mediatéka. Směrem dál od náměstíčka do soukromí „dvora“ jsou umístěny funkce sloužící menší skupině lidí - komunitní centrum s víceúčelovým sálem, kam mohou místní zajít na boulder, pivo, přednášku, jen tak popovídat s nejlepší kamarádkou nebo na komornější koncert. Ze dvora je pak přístupné sociální bydlení - jediná nově navržená hmota v areálu, která uzavírá dvůr. Využití ostatních objektů respektuje jejich hmoty a výraz. Dispoziční a esteticky jsou objekty očištěny tak, aby neskrývaly svou průmyslovou identitu, a zároveň kvalitní sloužily novým požadavkům.

Parter přádelny slouží hlavní komunitnímu centru, které je venkovními schody v přímém kontaktu s 
Volyňkou. Ve vyšších patrech přádelny vzniká základní komunikační kostra - vnitřní atrium, kolem kterého může dle daných pravidel vznikat přirozené osídlení - bloku „naruby“. 

Budova přádelny Na Dubovci je krásná, proporčně čistá funkcionalistická pětipodlažní budova, která vyrostla z postupně se rozvíjejícího komplexu textilní továrny malého měřítka. Budova je výjimečná nejen svou polohou v samém centru města, ale také prostorovou svobodou, kterou díky skeletovému nosnému systému v kombinaci s pásovými okny nabízí. Každé podlaží má plochu více než 1000 m2, což nás během workshopu přivedlo k myšlence, zdali se dá takový objekt v jeden okamžik v kontextu menšího města oživit? Čím naplnit 5000 m2 v dnešní době? Bude tu chtít někdo bydlet? Pracovat?Trávit volný čas? Nakupovat? Scházet se?

Rozhodli jsme se pro koncept, který počítá se zapojením obyvatel jako spolutvůrců, aktivistů. Objekt jsme 
zpřístupnili vnitřním atriem ve středním traktu - můžeme si ho představit jako vnitřní „ulici“. Kolem této ulice jsme rozdělili „pozemky“ po jednotlivých modulech sloupů a k nim připravili „přípojky“. Zároveň určíme distanci od vnější fasády, kde vzniknou kryté lodžie.

Domníváme se, že tento princip „svobody“ v sobě nese zemitou příchuť reality. Prázdné moduly nebudou 
opuštěné, ale čekající... Je libo bydlení? Malé nebo velké...? S kanceláří....? Ateliér pro sochaře? Garsonku pro IT vývojáře? Luxusní bydlení v centru.... může být :)Žádné komentáře:

Okomentovat