pondělí 9. prosince 2013

Českobudějovický kulturní časopis Semtam - krátká zpráva o Oživme si Strakonice.

 Českobudějovický kulturní časopis Semtam rozšířil své pole působnosti i na další jihočeská města a jejich kulturu. Malé upoutávky na dvě akce Oživme si Strakonice najdete na straně 4, na straně 23 je profil spřátelené hřbitovní Galerie Na shledanou ve Volyni.

http://issuu.com/semtam/docs/semtam_26

pondělí 25. listopadu 2013

Workshop studentů Akademie výtvarných umění v ulicích Strakonic.Druhý týden v prosinci.

Workshop studentů Akademie výtvarných umění v ulicích Strakonic.
druhý týden v prosinci

Ve druhém prosincovém týdnu přijede do Strakonic dvanáct studentů ateliéru Tomáše Vaňka z pražské Akademie výtvarných umění.  Proč jsme je pozvali a co tu budou dělat? Měli by reagovat na veřejná prostranství města, sochy a pomníky a rovněž historickou a současnou podobu města. Předpokládáme, že důvod proč město zaplnily za posledních třicet let zaplnily sochy s náměty folkloru (ať už dudáctví nebo folklór z velikonočních ostrovů) vychází z neochoty reflektovat skutečnou minulost Strakonic a z nedostatku jasných politických a tím pádem i kulturních vizí. Strakoničtí zastupitelé chtěli vytvořit pro město jasně rozpoznatelný symbol jak pro sebedefinici tak i pro turisty, zvolili bezpečný folklór a zapomněli například na lokální industriální dějiny. Cílem workshopu není vytvořit nová díla, ale zamyslet se společně nad tím, jak by se měla vést debata o soše ve veřejném prostoru malého jihočeského města na začátku 21. století.

JF

Vernisáž výstavy Textilka v knihovně uskuteční v pondělí 9. prosince v 16. hodin ve Šmidingerově knihovně ve Strakonicích

​​Na soutoku Volyňky s Otavou ve Strakonicích stojí krásná funkcionalistická přádelna bývalého Fezkotexu. Pětipatrový objekt je prázdný, firma ukončila činnost před dvěma lety a velký dům s přilehlým areálem se nedaří prodat ani pro něj najít nové uplatnění. Přitom se nachází dvě stě metrů od hradu a výhled ze střechy je tak úchvatný, že si na ní majitel v dobách prosperity plánoval postavit vilu. Začali jsme se o textilku zajímat a hledali způsob jak ji zviditelnit. Uspořádali jsme workshop pro mladé architekty. Zadání bylo prosté. Navrhnout budoucí využití a tomu odpovídající formu přestavby. Zvolené téma má své důvody.  Dějiny Strakonic jsou přinejmenším v posledním století průmyslové, ve Strakonicích a okolí stále žijí tisíce lidí, kteří prožili půl života v továrně. Domníváme se, že prioritou měst by měla být péče o vlastní historii i budoucnost a textilka nám připadala jako monumentální socha textilního průmyslu, která by mohla ožít novými byty, kancelářemi nebo kulturou. Všude ve světě zažíváme zájem o  industriální architekturu. Investuje se do ní, nacházejí se pro ní nové funkce a může vykazovat zisk. U nás připomeňme areál Dolních Vítkovic, který se v rukou osvíceného a praktického investora stal s přispěním špičkových českých architektů novým kulturním a společenským centrem Ostravy. 

Při workshopu který se odehrál přímo v budově textilky ve Strakonicích vznikly tři architektonické ideové návrhy. Vernisáž jejich výstavy se pod názvem Textilka v knihovně uskuteční v pondělí 9. prosince v 16. hodin ve Šmidingerově knihovně ve Strakonicích.

Mladí architekti přemýšleli, jak zapojit dům do těla města, jak zesílit jeho význam a najít pro něj adekvátní funkce. Vznikl například návrh s rozhlednou, další autoři navrhli lávku přes Volyňku, další přemýšleli, jak by objekt mohl postupně ožít díky pozvolnému zabydlování jednotlivých částí domu, aby se snížila vstupní investice. Architektonické návrhy na vernisáži představí  sami autoři: Martin Panský se Zdeňkem Hromádkou, Jiří Bartoň s Ivou Jirsovou, Lenka Divišová,  lektor workshopu architekt Dušan Řezáč a kurátor výstavy Jan Freiberg.

JF

pátek 25. října 2013

Bez komentáře

Start-art -  spolupráce lektora se studenty na projektu pro bývalou textilku Perla, zdroj Start-art/facebook
středa 2. října 2013

"Šichta v přádelně" anotace k prezentaci arch. Zdeňka Enta - Perla Ústí nad Orlicí, neviditelná architektura

Perla Ústí nad Orlicí, neviditelná architektura

ing. arch. Zdeněk Ent, Praha, zdenek@ent-architekt.cz, (www.ent-architekt.cz)

Uprostřed města Ústí nad Orlicí leží rozsáhlý a nepoužívaný areál bývalé textilní továrny Perla 01. Po
celou dobu své 150 leté existence byla fabrika zdrojem prosperity města a jeho obyvatel, v roce 2009
však zkrachovala a od té doby chátrá a vzhledem ke své velikosti a poloze blokuje zdravý vývoj města.
Je zřejmé, že způsob, jakým se přistoupí k revitalizaci území, bude mít velký vliv na vývoj společenské
atmosféry celého města. Toto je zpráva o probíhajícím pokusu najít a zformulovat místní iniciativy, které se stanou hybnou silou v procesu revitalizace areálu i života ve městě.


Šichta v přádelně - program! areál bývalého Fezka Na Dubovci, Strakonice.

Program:

5. 10. od 19 hod:
* Tag Tool Performance - Frances Sander + Dima Berzon / Atelier Libušín / promítání na fasádu bývalé přádelny
www.drawinglive.wordpress.com, www.SunCab.org

6. 10. od 14 hod:

* individuální prohlídka funkcionalistické budovy- suterén, čtvrté patro a s omezením        střecha s výhledem

* 14.30 představení projektu Oživme si Strakonice - důvody,
   motivace pro popularizaci přádelny - Jan Freiberg (Oživme si
   Strakonice) - suterén budovy

* 14.50 Přednáška o konverzích industriálních budov ve světě -
    ing. arch. Dušan Řezáč  www.modulorA.cz - suterén budovy

* 15.30 Prezentace návrhů revitalizace budovy Na Dubovci -
   výsledky únorového  workshopu Oživme si Strakonice - Jan
   Hromádka, Martin Panský, Lenka Divišová, Iva   Jirsová, Jiří
   Bartoň - 4. patro

* 16.20 Perla ŽIJE!!! Prezentace úspěšného oživení textilky v
   Ústí nad Orlicí - ing. arch. Zdeněk Ent www.perlauo.cz -
  suterén budovy

* Projekce fotografií interiéru přádelny od studentů fotografie z
   Ostravské univerzity,  průběžně mezi přednáškami - suterén
   budovy

* Polaroid na střeše aneb Nechte se vyfotit s jedinečnou kulisou
   města! (1 foto na  památku/ 50 Kč) www.polaroidlove.cz -
   průběžně mezi přenáškami

* Fotografie site specific instalace Spřízněná - Petra Lacinová -
  4. patro

www.ozivmesistrakonice.blogspot.com
www.denarchitektury.cz

pondělí 30. září 2013

Internetový rozhovor s Janem Freibergem vedla Pavla Maradová z Týdeníku Strakonicko. Bude pravděpodobně krácený, tady v plném znění. Možná přibyde i další část rozhovoru s hlavním aktérem Dne architektury architektem Dušanem Řezáčem.

V neděli 6. října budete opět pořádat prohlídku bývalého Fezka Na Dubovci. Proč tuto akci opakujete?
Domnívám se, že je to opomíjená a přitom klíčová budova, která charakterizuje  dějiny města Strakonic. Chceme na ni dlouhodobě upozorňovat jako na důstojný symbol Strakonic, které své industriální dějiny v posledních letech zanedbává  a historii a kulturní život staví na bezpohlavním a bezpečném folkloru. Dějiny města jsou přinejmenším v posledním století průmyslové, ve Strakonicích a okolí stále žijí tisíce lidí, kteří prožili půl života v továrně. Navíc všude ve světě zažíváme zájem o  industriální architekturu. Investuje se do ní, nacházejí se pro ní nové funkce a může vykazovat zisk. U nás připomeňme areál Dolních Vítkovic, který se v rukou osvíceného a praktického investora stal s přispěním špičkových českých architektů novým kulturním a společenským centrem Ostravy.  Kolik měst má, jako Strakonice,  v centru mezi náměstími továrny a kolik měst má další fabriku minutu chůze od středověkého hradu a kláštera u řeky? Co působí jako handicap má obrovský potenciál.  
Co si slibujete od pořádání těchto akcí?
Přál bych si v prvé řadě, aby přádelnu nikdo nezboural. To je první priorita.  Na opačném pólu stojí vize fungujícího multifunkčního domu,  kde může být muzeum průmyslu, galerie, bydlení,  kanceláře, služby, malá výroba, místnosti pro komunitní život  atd. Živý dům v centru města. Obecně se snažíme našimi akcemi poukázat na  nevyužívané možnosti, které město má na poli architektury a kultury.
Co nového tu návštěvníci uvidí nebo mohou zažít?
Především zažijí samotný dům a jeho úžasnou  polohu. Mohla by to být jedna z nejlukrativnějších parcel ve městě. Když bych mohl, hned bych tam bydlel. Okny nebo ze střechy  vidíte celou realitu města. Dějiny jako na dlani: Hrad na jedné straně jako symbol síly a duchovnosti města ve středověku. Přes Volyňku dějiny posledních padesáti let. Panelové sídliště a nákupní centra postavená na zbořeném židovském městě. Most, který radikálně porušil starou a spletitou zástavbu  podél řeky. Na jih je teplárna a za ní Šumava. Ten výhled nabízí všechny kladné i záporné stránky města. Na architektuře se mi líbí, že je dokonalým důkazem dobového myšlení, priorit  a schopností. Stačí si položit prostou otázku: Co se postavilo  za poslední dvě dekády a porovnat  například s třicátými, padesátými nebo sedmdesátými lety minulého století.
Program uvnitř sleduje výše uvedená témata. Pomocí zážitků a informací upozorňujeme na potenciál budovy. Prohlídku povede Dušan Řezáč v rámci celorepublikového Dne architektury.  Návštěvníci si prohlédnou výstavu výsledků jarního workshopu mladých architektů na téma revitalizace areálu Fezka Na Dubovci.  Zásadní bude přednáška arch. Dušana Řezáče o kvalitních přestavbách industriálních areálů. Fotodokumentaci uměleckého díla  Petry Lacinové, které vzniklo na střeše budovy. Projekci fotografií od studentů fotky z Ostravské univerzity, kteří fotili interiéry přádelny. Na střeše bude mít hnízdo Petra Lacinová, která návštěvníky vyfotí se siluetou města.  Abych nezapomněl, přijďte už v sobotu 5. října. Až se setmí. Je přichystaná video projekce Ateliéru Libušín na  fasádu Fezka Na Dubovci, kterou zařídil Martin Vadlejch.
Fotografická atrakce Petry Lacinové bude zpoplatněna? Pokud ano, kolik to bude stát.
Cena bude velmi sympatická , stejně jako fotografka.
Bude mít tato akce návaznost na další?
Ano, chceme dál pokračovat například v propagaci industriálního dědictví města.
Jaké ohlasy jste zaznamenaly na vámi pořádané akce. Podařilo se díky nim něco změnit?
Minimálně jsme se změnili my sami. Uvědomili jsme si, že změny, kterých chceme dosáhnout, stojí čas a velkou energii a tak jsme zvolnili. Pár lidí jsme inspirovali k větší osobní aktivitě, uvědomili si, že pokud něco chtějí dělat,  nemohou od druhých očekávat, že to udělají za ně.
Reagují nebo začali s vámi spolupracovat investoři nebo radnice?
Investoři prozatím nespolupracují, protože jsme v začátcích a zatím jsme je neoslovili. Objevilo se několik nabídek ke spolupráci od opozičních politických stran nebo těch, které si svůj vstup na scénu připravují. S radnicí jsme prozatím spolupráci nenavázali. Ale byli bychom za ni rádi, pokud najdeme společné cíle a doufám, že tou spojnicí může být industriální dědictví.
Jaké další plány má sdružení Oživme si Strakonice?
Dlouhodobě měnit pohled na město, jeho dějiny i budoucnost. Jakým způsobem? Konkrétní příklad: V zimě přijedou na týden studenti pražské Akademie výtvarných umění z ateliéru Tomáše Vaňka.  Jsou to budoucí sochaři a konceptuální umělci. Chceme je poprosit, aby se na město podívali zvnějšku, trošku nahlédli jeho specifika  a aby vytvořili nové vize pro sochy (a nemusí to být hmotné objekty) ve veřejném prostoru.  Domníváme se, že Strakonice jsou jistým způsobem uzavřeným ostrovem a chceme aby byly konfrontovány s názory “cizinců”.  Doufáme že dojde k zajímavé interakci. Chceme požádat radnici o podporu, neboť pro město může být přínosem spolupráce s nejdůležitější uměleckou školou v Čechách.

Jan Freiberg (*1976). Kurátor současného umění, fotograf. Vede Galerii Na shledanou, učí dějiny fotografie na Střední umělecko - průmyslové škole sv. Anežky v Českém Krumlově. Spoluiniciátor aktivity Oživme si Strakonice. Zajímá ho, jak funguje město a lidé společně jako živý organismus. Žije v Praze a sporadicky ve Strakonicích.

V SOBOTU VEČER PŘED NEDĚLNÍM DNEM ARCHITEKTURY PŘIJĎTE PŘED FEZKO NA DUBOVCI, ČEKÁ VÁS SVĚTELNÁ SHOW NA BARÁKU


středa 25. září 2013

Den architektury - neděle 6. října 14.00 - předběžný program

Předběžný program nedělní akce ve Fezku Na Dubovci:

* Prohlídka funkcionalistické budovy, čtvrté patro a s omezením i střecha. Jedinečný výhled na Strakonice.
* Dušan Řezáč (architekt) - Konverze průmyslových staveb - přednáška spojená s projekcí.Zdařilé příklady přestaveb průmyslových areálů z Čech i ze světa.
* Výstava Petry Lacinové
* Repríza výstavy "Textilka na zídce" - tři ideové studie mladých architektů na téma jak přestavět areál Fezka Na Dubovci. Výsledek letošního jarního workshopu Oživme si Strakonice vedeného D. Řezáčem. Diskuse s autory projektů.
* Projekce fotografií z areálu Fezka od studentů ateliéru fotografie z Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravy vzniklých v rámci workshopu ve Strakonicích vedeného J. Freibergem
* Fotografka na střeše. Petra Lacinová. Fotografická atrakce pro malé i velké. Přijďte si nechat udělat portrét celým městem v pozadí. Specifická technika - Polaroid.  Fotku si  můžete ihned odnést. 

* další program v jednání


Cílem je uvést dům opět do života, zesílit povědomí občanů o tom, že textilní průmysl tvoří dějiny města Strakonic, na který mohou být hrdí. Propojit investory, majitele, politiky a veřejnost. 

Pořádá sdružení Oživme si Strakonice ve spolupráci s Dušanem Řezáčem v rámci celorepublikové akce Den architektury.
http://www.denarchitektury.cz/index.php/strakonice.html

Jan Freiberg

pondělí 17. června 2013

Červi, kopřivy a Komunistický manifest. 3D Super Food ve Strakonicích.

Festival performance 3D Super Food, sekce Strakonice
(13. a 14.6. Praha, 15.6. Strakonice)
Daniel Vlček, Matouš Mědílek - Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha (koncepce, organizace, produkce - Praha, Strakonice)
Jan Freiberg - Oživme si Strakonice (produkce, organizace, Strakonice), Kamil Kuchta (propagace, Strakonice)

Téma:
Po prvním festivalu performance s podtitulem Květy zla následoval 2. ročník s názvem Semeno Dobra. Letošní 3. festival performance je rozdělený do 3 dnů a jmenuje se 3D Super Food. Název evokuje futuristické vize jídla a budoucnosti živé kultury jakožto mentální potravy lidstva. Letos poprvé probíhá také za hranicemi Prahy, v jihočeských Strakonicích.

Situace:
Strakonice i jiná města mají letité problémy s fungováním veřejného prostoru. Centrum Strakonic je vyprázdněné i díky nevhodnému řešení dopravy po nedávné rekonstrukci náměstí. To bývalo po staletí centrem výměny, obchodu a společenského života, zatímco dnes zeje prázdnotou a skomírá ekonomicky i sociálně a lidé se shlukují na předměstí v obchodních centrech. Je otázkou, zda je to výsledek neschopnosti politiků situaci řešit nebo jejich záměrným jednáním ve prospěch obchodních řetězců. 

Oproti Praze, kde festival 3D Super Food probíhal v živém centru města, měla strakonická verze těžiště před Kauflandem. Kaufland symbolizuje změnu pohybu financí a rovněž i sociální změny. Odvádí místní peníze pryč z města a blokuje růst soukromého podnikání. Jiný sociální statut má pokladní v obchodním řetězci a jiný soukromý a nezávislý podnikatel. Nicméně se stejně všichni sejdeme před obchodními centry, neboť podléháme diktátu peněz. Někteří z umělců reagovali přímo na místní situaci, zatímco performance ostatních byly univerzálnější.  

Performance před Kauflandem:
Festival otevřela v sobotu odpoledne na Palackém náměstí Veronika Slámová zahalená do burky. Městem pomalu doputovala ke Kauflandu a mohlo se začít. Umělkyně Markéta Vlčková a Karíma Al Mukhtarová seděly na parkovišti na střeše parkujícího auta s cedulí "Pokus o sebevraždu". Přihýbaly si  Coca Coly a  sypaly si do úst Mentos a reagovali na fakt, že mnohé z komerčně vyráběných potravin, které pravidelně konzumujeme, nejsou zrovna nejzdravější. Naštěstí přežily, neboť se po "večeři" vytřásly při okružní jízdě po Strakonicích na nákupním vozíku. Perspektivnější pokrmy připravili Jaroslav Sterec s Veronikou Slámovou a Jan Freiberg se Soňou Novákovou. První dvojice před vchodem do obchodního centra rozdávala čerstvě připravený výborný smažený hmyz. Pro jeho rozšíření se v Čechách připravují legislativní normy. Na kopřivy legislativní rámce neexistují a tak druhá dvojice uvařila kopřivovou polévku z místních zdrojů. Jak kopřivy tak hmyz jsou lokální, plné bílkovin a až přijde opravdová krize, pochutnáme si na nich všichni. Lucie Mičíková a Zuzana Žabková obarvily potravinářskými barvivy česnekovou pomazánku a jednohubky v duhových barvách se staly atrakcí pro děti nakupujících rodičů. 
Alexandr Peroutka se postavil před zrcadlo, četl z Komunistického manifestu vybrané pasáže o mocenské hierarchii ve společnosti a čistil si přitom chrup, René Vitvar se postavil na střechu automobilu v bílých podlvíkačkách a kožichu a s maskou na obličeji a  odhaleným břichem popsaným slovem "food" zesiloval přes reproduktor zvuky ze svých útrob.  Tomáš Hoďbod a John Filin Krug vědí, že věci mají svůj začátek i konec a tak se s několika nákupními vozíky a nepočetnou skupinou pozorovatelů vypravili vyprázdnit se do nedalekých vlahých luk. Na závěr se všichni účastníci festivalu pobavili pohledem na nepovedenou sochu Švandy Dudáka na prázdném Velkém náměstí. Navlékli ji do burky a socha tak alespoň na pár minut získala důstojnější podobu.

Děkujeme všem kdo přijali umění jídla a akce jako prostředek komunikace a děkujeme za vstřícnost rovněž zaměstnancům Kauflandu.Jan Freiberg

3D Super food před Kauflandem, fotky Petra Lacinová