pondělí 18. února 2013

Proč jsme dělali workshop s Dušanem Řezáčem? Luxusní panelák místo textilky?

-->
Jan Freiberg (Oživme si Strakonice):
Pro workshop přímo v prostorách textilky jsme se rozhodli z následujících důvodů: Domníváme se, že se ve Strakonicích zanedbává využívání starých a prázdných domů, které by se při troše fantazie a odvahy mohly stát znovu živou součástí města. Textilky jsou symbolem naší historie. Tisíce obyvatel Strakonic a širšího okolí v nich strávili větší část svého života a textilky vytvářely po celé generace ekonomickou páteř regionu. Město by mělo tak významnou část své paměti hýčkat a hledat pro ně smysluplné využití. Nezbytná by byla rovněž spolupráce mezi majiteli objektů a města, která je v zahraničí i v mnoha českých regionech běžná. V širších souvislostech je rovněž efektivnější zaplňovat prázdné domy ve stávající zástavbě než zastavovat další plochy a nechat rozrůstat město.

Workshop měl rovněž ukázat jak efektivní může být forma ideové architektonické soutěže. Obvykle se používá tehdy, když zadavatel přiznává, že si s určitou architektonickou situací neví rady, nedává konkrétní zadání a žádá o pomoc architekty, která spočívá v nacházení nových myšlenek. Zadavatelé přiznávají svá omezení a dávají větší prostor spolupráci a kreativitě architektů. Ti vytvoří své ideové návrhy, která společně s investorem (zadavatelem) rozvíjejí. Může z nich vyjít řešení, ale také nemusí. Proces je pracnější, mívá ale lepší výsledky a svědčí o schopnosti zadavatelů (politiků) se dohodnout a spolupracovat. Město Strakonice obvykle takovým způsobem nepostupuje a o soutěže neusiluje.

Během workshopu Dušana Řezáče tři skupiny mladých architektů a studentů architektury vytvořilo své ideové návrhy přádelny Na Dubovci. Ta je delší dobu bez provozu a její současní majitelé hledají nový účel, spoluinvestora či kupce. Na druhém díle worshopu mladí architekti prezentovali své návrhy kolegům a příchozím a společně se spolumajitelem objektu panem Michálkem jsme hledali jejich klady i slabiny. Výsledné ideové studie budou veřejnosti prezentovány na strakonické Artwall koncem března, jejich autoři je při vernisáži sami představí. Ukáže se, do jaké míry jsou jejich myšlenky utopické nebo reálné a možná se najde spoluinvestor. Každopádně rozproudí debatu o architektuře. 

 

Smím si lehnout na chodník? Workshop s Jiřím Ptáčkem. Sobota 23.2. od deseti nad kavárnou Moiry.


Živý obraz Strakonic
Série akcí na veřejných místech města Strakonice.
Během dvou jednodenních workshopů připravíme a uskutečníme sérii krátkých vystoupení, takzvaných „živých obrazů“ na vybraných místech města. Tématem těchto několika minutových statických a němých akcí budou společně vytipované události z dějin města.
Dějiny jsou výkladem naší minulosti. Živé obrazy jsou archaickou uměleckou formou, která byla často užívána k vyzdvižení důležitých dějinných událostí. Zabývejme se společně dávnou i zcela nedávnou minulostí a pátrejme „co“, „jak“ a „kde“ připomenout kolemjdoucím obyvatelům města jako situace, které se sice odehrály včera, ale ovlivňují dnešek a s velkou pravděpodobností i zítřek. Hledejme, co je na minulosti živé.
Lektorem tvorby „živých obrazů“ je kurátor současného umění Jiří Ptáček. pátek 15. února 2013

Jak se správně drží mikrofon? Roman Štětina a Michal Pěchouček.

Kdo si chcete připomenout lektora našeho audio video workshopu, tak prosím tady. Pokud ve vás video vzbudilo opět touhu něco dělat, tak zkuste prosím dostříhat vaše příspěvky, které jste s Romanem Štětinou pořídili ať je z workshopu nějaký výstup. Hodně zajímavý byl nápad jednoho studenta z gymplu, který říkal lidem Dobrý den a s mikrofonem čekal na reakce. Ten by byl skvělý, kde je mu konec? Těšíme se....JF


Mimochodem, druhého muže v křesle v zelené košili jsme ve Strakonicích už mohli vidět. Před cca pěti  lety jsme se pod vedením Karla Skalického a spolu s Petrem Kalašem, Jitkou Petrášovou a Jakubem Frydrýškem starali krátce o provoz kina u Mravenčí skály. Tehdy tam pouštěl Michal Pěchouček " Přátelský film".

čtvrtek 14. února 2013

Socha nebo člověk? Workshop s kurátorem umění Jiřím Ptáčkem v sobotu 23.2

Staňte se živými sochami v ulicích Strakonic s kurátorem umění Jiřím
Ptáčkem. Máte rádi divadlo, historii, tanec, umění a nebojíte se udělat na
náměstí třeba stojku nebo políbit popeláře? Věděli jste, že někteří
strakoničtí shazovali za druhé světové války židy s chodníku? Umění
a živé sochy v ulicích města.
Začátek workshopu v sobotu 23. 2. od 10.00 do 12.00 spojený s přednáškou pro širokou veřejnost, samotný workshop od 13.15 do 17.00, nad kavárnou Moiry nebo v terénu. Druhý díl ve čtvrtek 7. 3. od 12.00 do 19.00 v  terénu.
Pauza na svačinku zajištěna. Vstup na všechny akce volný, ale kapacita workshopu omezená. Hlaste se na ozivmesistrakonice@gmail.com
nebo na 723 712 409.

úterý 5. února 2013

proč ve vodňanech při řešení dílčí situace sahají po veřejné arch. soutěži a ve strakonicích při přestavbě řádově několikásobné (která centrum města obrátí naruby) stačí zastupitelům jeden jediný návrh?

starosta strakonic pavel vondrys na prezentaci arch. studie pana kiszky (21.1.2013) vysvětloval, že veřejná architektonická soutěž je špatné řešení. 

názorově ho samozřejmě podpořil i architekt kiszka, který se stal vítězem výběrového řízení ze tří! návrhů u nichž rozhoduje především cena.

přitom samotný pan kiszka během prezentace zdůrazňoval, že jeho řešení tu změní město nikoliv na desetiletí nýbrž v řádu století.

ptáme se tedy: proč ve vodňanech při řešení dílčí situace sahají po veřejné arch. soutěži a ve strakonicích při přestavbě řádově několikásobné (která centrum města obrátí naruby) stačí zastupitelům jeden jediný návrh?

http://www.strakonice.eu/content/uzemni-studie-podskalska-lazenska

http://archiweb.cz/news.php?action=show&type=4&id=13051

neděle 3. února 2013

párty oživme si strakonice

pěkný den všem příznivcům oživme si strakonice

chtěli bychom předem avizovat pravděpodobný termín párty oživme si strakonice
pátek 8. nebo sobota 9.3

byli bychom moc rádi, když by všichni naši lektoři, příznivci, kamarádi, pomocníci, účastníci workshopů a podporovatelé našli čas a mohli se akce zúčastnit

http://www.youtube.com/watch?v=kQvOEkpDSjY

 přibližný program:

a) koncert cca dvou kapel
b) prezentace výsledků workshopů (videa a audia, architektonické návrhy textilky na dubovci, fotky z akcí, instalace umění, mediální reakce...)
c) prezentace chystané architektonické soutěže a vyhlášení veřejné sbírky na její rozjezd 
d) prezentace dalších plánů oživme si strakonice
e) bar/švédský stůl
f) tanečnice oděné do strakonických fezů
g) divadlo?
h) odhalení šesté sochy švandy dudáka
ch) překvapení

pokud vás napadne cokoli čím by se dal náš program obohatit a máte energii váš nápad realizovat tak neváhejte a napište na ozivmesistrakonice@gmail.com


zároveň prosíme o tipy na sponzory:

konkrétně budeme potřebovat zvukaře s aparaturou, velké projekční plátno a silný projektor, zdroje na propagaci akce
dále dobrovolníky na stavbu scény a baru plus materiál 
spolupořadatele
jevištní výtvarníky
kameramana
wc
tanečnice s fezy i bez
a jistě celou řadu dalších věcí...