čtvrtek 29. listopadu 2012

Přednáška pro veřejnost - Karel Skalický - 8. prosince od 10.00 do 12.00, od 13.00 workshop pro přihlášené, obojí nad kavárnou Moiry. V neděli 9. prosince komentovaná prohlídka johanitské komendy s Hynkem Látalem - 16.30 - 18.00


Karel Skalickýarchiv - Stávkující johanité a rytířující dělníci? Papírové pátrání po minulé duchovnosti a průmyslovosti Strakonic
Johanitská komenda versus areály někdejších fezáren. Navedení na cestu k informačním zdrojům ke stavební i další historii jednotlivých objektů. Od těch středověkých po současné. Přiblížení a prezentace úředních dokumentů, map a plánů, ikonografických pramenů, literárních textů, pamětí, vzpomínek i orální historie. Návštěva archivů a hledání dalších zdrojů. Symbióza a ambivalence města a řádu. Exkurz ke kořenům strakonického textilního průmyslu. Přivezl purkrabí Olkmar z Neznašov do Strakonic první fez? Kde stávala stará valcha? Kam chodíval řádový rytíř Meraviglia-Crivelli popíjet kmínku? Pravda nebo lež? Co nejvíce poznamenalo Strakonice?

na ODPOLEDNÍ WORKSHOP S KS se registrujte  prosím na mail adresu ozivmesistrakonice@gmail.com
 
a uveďte prosím Vaše jméno, příjmení, rok narození, telefon a co byste se rádi dozvěděli nebo dělali 


omlouváme se za omezenou kapacitu, maximální počet účastníků je 15

na DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKU S KS kapacita účastníků omezena není, srdečně zveme


na NEDĚLNÍ ODPOLEDNÍ KOMENTOVANOU PROHLÍDKU KOMENDY S HYNKEM LÁTALEM kapacita účastníků omezena není, srdečně zveme


vstup volný
  

v případě nejasností tel. číslo 728713992 (slečna Soňa N.)
Karel Skalický (*1979 ve Strakonicích) regionální historik a archivář. Aktivista v řadě občanských sdružení a spolků (Sdružení pro obnovu Řepice a okolí, Prácheňské o. s., Sklenobýl atd.), pořadatel a dramaturg kulturních akcí a festivalů menšinového ražení. Od 1998 studium archivnictví a pomocných věd historických na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2004 do 2007 šéfredaktor nakladatelství Praam. Od 2008 vedoucí Městského muzea ve Volyni. Zabývá se regionální historií a vlastivědou Prácheňského kraje, zejména ve spojitosti s uměním a řemesly.

-->
Hynek Látal (*1978 v Českých Budějovicích) historik umění a pedagog. Od 1997 magisterské studium dějin umění a germanistiky na Masarykově Univerzitě v Brně. Předseda občanského sdružení Jižní vítr. Přispivatel do časopisu Umění a Art & Antiques. Od 2003 doktorské studium Obecná teorie a dějiny umění a kultury na Masarykově Univerzitě v Brně. Od 2003 do 2006 externí vyučující dějin umění na Historickém ústavu JU v Českých Budějovicích. Od 2006 do 2008 odborný asistent Ústavu estetiky a dějin umění na Jihočeské univerzitě. Od 2008 odborný asistent Ústavu dějin umění na Jihočeské univerzitě. Zabývá se středověkou architekturou se zaměřením na pozdně gotickou architekturu.

sobota 17. listopadu 2012

Workshop - Johanitská komenda už v neděli 25. listopadu


Hynek Látal - Johanitská komenda - Oživme si středověk v nás

první díl: neděle 25.listopadu 10.00 - 12.00 13.00 - 16.30 

druhý díl: neděle 9. prosince 15.00 shrnutí workshopu a diskuse
komentovaná prohlídka pro veřejnost16.30 - 18.00

místo: Strakonický hrad, johanitská komenda
registrujte se prosím na mail adresu ozivmesistrakonice@gmail.com
a uveďte prosím Vaše jméno, příjmení, rok narození, telefon a co byste se rádi dozvěděli nebo dělali 

omlouváme se za omezenou kapacitu, maximální počet účastníků je 15

vstup volný
  

v případě nejasností tel. číslo 728713992 (slečna Soňa N.)

Požádali jsme lektory, aby přinesli na prezentaci symbol svého workshopu. Doktor Látal překvapil. Z tašky nevytáhl ani papouška, ani maltézský kříž, nýbrž podvlíkačky. Vzkazuje: "V kamenné komendě bude zima, vezměte si je taky!"

Workshop v johanitské komendě bude zaměřen na prolomení pomyslných bariér mezi dnešním návštěvníkem a zdánlivě těžko srozumitelnou středověkou památkou. Cílem bude přiblížit středověké myšlení a styl života tak, aby bylo možné co nejúplněji prožít například zachované středověké malby v rámci komendy. Styl vedení workshopu se sice bude odvíjet od věkové skladby jeho účastníků, ale základem bude diskuze nad některými významnými částmi stavby, které právě poukazují na specifika středověkého světa. Ten byl sice v mnohém odlišný od toho našeho, ale přesto nejsou všechny vazby zcela zpřetrhány a v dnešním světě zažíváme středověk možná mnohem silněji než si myslíme. Workshop by měl jeho účastníkům ukázat, že středověké památky, které někdy míjíme bez povšimnutí nejsou mrtvé, ale že stačí velmi málo na to, aby ožily a staly součástí našeho „moderního/postmoderního“ světa.

Pokud nám vyjde vstříc farář kostela sv. Prokopa, půjdeme do kostela na prohlídku.


 Hynek Látal (*1978 v Českých Budějovicích) historik umění a pedagog. Od 1997 magisterské studium dějin umění a germanistiky na Masarykově Univerzitě v Brně. Předseda občanského sdružení Jižní vítr. Přispivatel do časopisu Umění a Art & Antiques. Od 2003 doktorské studium Obecná teorie a dějiny umění a kultury na Masarykově Univerzitě v Brně. Od 2003 do 2006 externí vyučující dějin umění na Historickém ústavu JU v Českých Budějovicích. Od 2006 do 2008 odborný asistent Ústavu estetiky a dějin umění na Jihočeské univerzitě. Od 2008 odborný asistent Ústavu dějin umění na Jihočeské univerzitě. Zabývá se středověkou architekturou se zaměřením na pozdně gotickou architekturu.


pátek 16. listopadu 2012

Dnes večer!
Srdečně zveme
na představení cyklu architektonických workshopů pro veřejnost s Oživme si Strakonice.
Proběhne v pátek 16. listopadu v 18.00 v prostorách Moiry nad kavárnou. Nadcházející workshopy představí osobně jejich lektoři: Architekt Dušan Řezáč, profesor dějin umění Hynek Látal, novinář Václav Koblenc, reportér a video umělec Roman Štětina a kurátor umění Jiří Ptáček. Možná dorazí i archivář Karel Skalický. Svou neúčast omlouvá architekt Petr Lešek. 
 Program:
18.00 - 18.30 Představení Oživme si Strakonice
18.30 - 19.00 Představení cyklu workshopů
19.00 - 19.30 Diskuse, dotazy
19.30 - 20.00 Prohlídka zrekonstruovaných prostor bývalého Fezka
Za Oživme si Strakonice srdečně zvou Aneta Brejchová, Kateřina Majerová, Soňa Nováková a Jan Freiberg.

Jen o jediné prosíme - přineste si sebou přezuvky:)
-->
Oživme si    Strakonice

Kdo jsme?
Oživme si Strakonice je volné uskupení lidí se zájmem o architekturu, výtvarné umění a rozvoj občanské společnosti ve městě Strakonice. Začneme se věnovat architektonické podobě města, zásadnímu prostředí, které zvnějšku spoluvytváří naše životy. Chceme probudit vztah občanů o hodnotnou architekturu města Strakonic a současně vzbudit jejich zájem o současnou a budoucí architektonickou podobu města. Domníváme se, že kvalitní kultura a umění dávají lidem větší možnost svobodného uvažování a rozhodování.

Co budeme pořádat?
První akcí je cyklus podzimních a zimních workshopů o architektuře a veřejném prostoru, podpořený z grantu nadace O2. Workshopy jsou určené pro mladé i zralé, kteří si v jejich průběhu budou moci vytvořit těsnější vztah k městu, jeho dějinám a architektuře a zároveň rozšířit síť mezilidských vztahů, neboť souběžným tématem workshopů je spolupráce. Workshopy začnou koncem listopadu a skončí na jaře veřejným představením krátkých filmů vzniklých v jejich průběhu o vybraných strakonických domech a veřejných prostorech.

Struktura workshopů
Struktura a sled workshopů mají formu stromu. Jeho kořeny tvoří vybrané významné stavby města Strakonic. Základem je johanitská komenda na hradě, jedna z výjímečných středoevropských památek středověkého umění a historické srdce města. Jak v jednadvacátém století vnímat umění staré osm set let? Je to jiný vesmír nebo živá součást naší kultury? Jak se starat o takový klenot? Workshop v komendě povede historik umění Hynek Látal. Proběhne 25. listopadu a 9. prosince 2012.

Komplex bývalých textilních závodů je svázaný s novodobou historií Strakonic a významně utváří jeho současnou podobu. S architektem Dušanem Řezáčem vymyslíte a navrhnete novou podobu a náplň  funkcionalistické budovy Fezka Na Dubovci.

Workshop vedoucího Městského muzea ve Volyni Karla Skalického provede účastníky technikami i tajemstvím práce archiváře a bude vztažený k textilkám a komendě. Ǔčastníci vytvoří vědomostní základnu pro další workshopy.

Workshop novináře Václava Koblence. Jak si shánět informace o aktuálním stavu staveb, jak a koho se ptát a jak si vytvářet kvalitní zdroje informací. Najdeme ve Strakonicích kauzu spojenou s architekturou, na kterou by stálo zato si posvítit?

Jak tvořit video a audio záznamy a jak je stříhat do pevné podoby, jak dosáhnout minimálními prostředky maximálního efektu. Jak správně rozhlasově modulovat hlas vás naučí Roman Štětina, jemný reportér a umělec, který je milý a vlídný jako Marek Eben.

Kurátor současného umění Jiří Ptáček vás seznámí s tím, co znamená intervence do veřejného prostoru a jestli je lepší, když na náměstí stojí socha nebo živý člověk. Budete si hrát ve městě, ptát se po jeho historii a vytvářet situace, které se mohly stát anebo se teprve stanou.

Veřejná architektonická soutěž jako vážná hra: Spolu s architektem a členem České komory architektů Petrem Leškem si ukážeme k čemu je dobrá veřejná architektonická soutěž a proč by ji města měla zadávat. Ve Strakonicích najdeme společně důvod pro novou stavbu nebo území které je vhodné architektonicky řešit. Rozdělíme se na skupiny, jedni budou zadavatelé, druzí architekti. První vytvoří jasné zadání, druzí v průběhu několika týdnů vytvoří návrh. Proběhne zasedání komise, vystavíme návrhy, bude přizvaná veřejnost.

Korunou bude veselý večírek s projekcí filmů z celého workshopu a kulatý stůl nad tématy, která několikaměsíční cyklus akcí ve Strakonicích ukáže. Každý workshop potrvá den a den s cca dvoutýdenní mezerou mezi nimi určenou na práci a vstřebávání informací.

Co je to workshop?
Tématický kurs, ve kterém se účastníci aktivně zapojí a cosi vytvoří pod dohledem a ve spolupráci s lektorem. Příkladem může být workshop vaření. Svíčkovou lektor jen okoření, knedlíků se nedotkne a nechá účastníky, aby vymysleli dezert.

Co proběhlo?
Projekt jsme prezentovali ve stánku o Václavské pouti 29. a 30. září 2012 a při komentované prohlídce Dušana Řezáče strakonickými textilkami. Rozdali jsme na 350 letáčků. Spolu s Artwall Strakonice jsme iniciovali vznik pocitových map města, které obyvatelé Strakonic vyplňovali během pouti a budou moci pokračovat během workshopů. 8. října jsme uskutečnili první z chystaných prezentací, tentokrát ve funkcionalistické budově textilky Na Dubovci, na kterou jsme upozorňovali na letácích rozdávaných na pouti. Na padesát diváků shlédlo videorozhovory s občany na téma architekura ve Strakonicích natočené Anetou Brejchovou a vyslechlo informace o koncepci projektu od Jana Freiberga a Soni Novákové. Z následné diskuse vyplynula řada podnětů.

Osoby a obsazení
Iniciátory celé akce jsou studentky dějin umění Soňa Nováková a Aneta Brejchová, Kateřina Majerová, studentka gendrových studií a Jan Freiberg, kurátor Galerie Na shledanou, recenzent výtvarného umění a fotograf. Mezi spolupracovníky a rádce počítáme Martina Lešáka, studenta dějin umění, Petru Lacinovou, umělkyni a učitelku ze strakonické ZUŠ, Michala Brodce, Kateřinu Hadravovou a Michaelu Vadlejchovou.
Přidejte se k nám, máte-li chuť.

Kontakty
Sponzoři, dárci a spolupracovníci: Aneta Brejchová 723712409
Koordinace lektorů a účastníků workshopů: Soňa Nováková 728713992
Koordinace lektorů a účastníků workshopů: Kateřina Majerová 606190025
Provozní záležitosti a záznam: Martin Lešák 724212202
Média, partneři: Jan Freiberg 775052013

Spolupráce a mediální spolupráce, partneři
Artwall Strakonice, Artmap, Galerie Na shledanou, Moira, Šmidingerova knihovna Strakonice, Muzeum středního Pootaví Strakonice, ZuŠ Strakonice, Fezkotex, Gymnázium Strakonice

Stále hledáme spolupracovníky a partnery, ozvěte se Anetě!

Hlavním sponzorem je nadace O2. Děkujeme.

Co budete při jednotlivých workshopech dělat?
Přemýšlet a mluvit v nových souvislostech o architektuře.
Přemýšlet a mluvit o Strakonicích.
Hrát si.
Pátrat v archivech. Mluvit o starém výtvarném umění, kreslit je nebo fotit.
Můžete si zahrát na filmový štáb, reportéra, kameramana, režiséra.
Postavit sochu nebo se stát.
Spolupracovat.
Zkusit myslet jako architekt.
Stát se na chvíli novinářem.
Poznávat se.
Fotit.
Natáčet.

Kde to bude?
Strakonické textilky a johanitská komenda na hradě.


Chcete se přidat?

A)
Stále hledáme spolupracovníky a dobrovolníky: Na hledání sponzorů, na propagaci akcí, provozní záležitosti, připravu webových stránek a grafických materiálů a v neposlední řadě jsme otevřeni radám, návrhům nebo jiné formě spolupráce. Pokud byste se chtěli přidat, napište se prosím na papír označeným písmenem A nebo nám prosím napište mail označeným v předmětu zprávy písmenem A a v závorce uveďte co by Vás zajímalo. Případně kontaktujte někoho z organizátorů přímo. Budeme rádi.

B)
Pokud se chcete účastnit workshopů, napište své jméno a kontakt na plakát Vámi vybraného workshopu nebo nám prosím napište mail s názvem uvedeného workshopu. Sdělíme Vám bližší podrobnosti.

C)
Pokud chcete jen dostávat informace o akcích otevřených pro všechny, napište se prosím na papír označeným písmenem C nebo nám prosím napište mail označeným v předmětu zprávy písmenem C.

WWW.OZIVMESISTRAKONICE.CZ