pondělí 27. ledna 2014

Na návštěvě - rozhovor Zdeňka Brdka s rektorem pražské AVU T. Vaňkem a J. Freibergem, iniciátorem aktivity Oživme si Strakonice o tom, jak probíhalo soustředění studentů akademie ve Strakonicích.

Od 12. do 17. prosince 2013 se ve Strakonicích konal pobyt studentů ateliéru intermediální tvorby Tomáše Vaňka z pražské AVU. Jednalo se o začátek experimentálního projektu, jehož cílem je rozproudit myšlení o veřejném prostoru na malém městě. O nesnadno uchopitelné a dosud neuzavřené akci jsme hovořili s jejími organizátory: Tomášem Vaňkem, nastupujícím rektorem AVU, a Janem Freibergem, kurátorem Galerie Na shledanou a iniciátorem aktivity Oživme si Strakonice. 

Redaktor českobudějovického kulturního časopisu Semtam a webového časopisu Arttalk.cz Zdeněk Brdek přijel na exkurzi do Strakonic a posléze v Praze v Holešovicích u Tomáš Vaňka vyzpovídal oba iniciátory


více na http://www.artalk.cz/2014/01/27/na-navsteve/

pátek 24. ledna 2014

Ateliér Intermédií III ve Strakonicích

Od 12. do 17. prosince 2013 proběhl ve Strakonicích workshop patnácti studentů ateliéru Intermédií III profesora Tomáše Vaňka z pražské Akademie výtvarných umění. Proč jsem je pozval a co tu měli dělat? Zamýšlet nad stávájící podobou veřejných prostranství města, nad sochami a pomníky a jejich vztahem k historii a současné situaci Strakonic s ohledem na podmínky a sociální a politickou situaci města. Měli vnímat, přemýšlet a setkávat se s městem a jeho obyvateli, aby v čase zkusili hledat co městu v ulicích chybí nebo čeho je nadbytek a jak by mohlo vypadat jinak.

Impulsem k uspořádání workshopu byly sochy s náměty folkloru, které za posledních třicet let zaplnily ulice města. Domnívám se, že jak lokální dudáctví tak folklór z velikonočních ostrovů nereflektují plně skutečné dějiny města a ukazují na nedostatek  jasných politických a tím pádem i kulturních vizí. Politická reprezentace chtěla vytvořit jasně rozpoznatelný symbol pro vlastní sebedefinici i pro turisty a zvolila tak bezpečný folklór, který zastiňuje například lokální dějiny průmyslu, kterým žilo v několika generacích desítky tisíc lidí.


Cílem workshopu nebylo nutně vytvořit nová díla, ale zamyslet se společně nad tím, jak by se měla vést debata o soše ve veřejném prostoru malého jihočeského města na začátku 21. století a co může podoba města vypovídat o jeho směřování. Možná vznikne jen diskuse, možná několik návrhů, které budeme v průběhu zimy a jara prezentovat a pokud některý z nich bude životaschopný, rádi bychom se ho ve spolupráci s dalšími subjekty pokusili realizovat.


Funkce externích poradců projektu se ujali kurátor a kritik umění Jiří Ptáček a architekt Mojmír Pukl, kteří s námi strávili ve Strakonicích nějaký čas.


Jediná možnost jak se se studenty a celým workshopem veřejně seznámit byla ve čtvrtek 12. prosince od 18.00 do 22.00 hodin v prostorách nad kavárnou Moiry. Pracovně jsme setkání nazvali Líná Pecha Kucha Strakonice a měla za cíl se představit navzájem a prostřednictvím přispivatelů zaměřit pozornost na aktuální témata ve městě:a) Tomáš Vaněk - ateliér Tomáše Vaňka AVU - prezentace
b) Jan Freiberg - Oživme si Strakonice - prezentace
c) Martin Vadlejch – Artwall Strakonice - regionální galerie pod širým  nebem a sochy v parku – prezentace
d) Marek Dunovský - Přestěhujeme mariánský sloup? (ten strakonický)
e) Jakub Frydrýšek – Městské muzeum ve Volyni - Etnograf Josef Režný, folklór a dudy
f)  Jaroslav Brůžek - vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Strakonice - Veřejné prostory a městská zeleň
g) David Andrlík – městský architekt- Sochy ve městě – současný stav a vize Jan Freiberg