neděle 31. března 2013

Hezkou odpověď na otázku kdo má zasahovat do veřejného života podává filozof Miroslav Petříček. To by mohlo být mottem motivace Oživme si Strakonice.Měli by filozofové více zasahovat do veřejného života (např. více a srozumitelněji se k dění vyjadřovat)?
Do veřejného života má zasahovat každý, protože jinak by to nebyl veřejný život. Stejně tak jako každý je součástí občanské společnosti, protože jinak bychom nebyli občany, ale klakou, která asistuje při volbách. A požadavek vyjadřovat se srozumitelněji je nebezpečný: nemáme být srozumitelní, ale přesní. Kdykoli začnu ubírat na přesnosti, abych byl srozumitelný, lžu. A srozumitelný jsem jen tehdy, když se snažím lhát co nejméně. Jinak se ideál srozumitelnosti zvrhává na šaškování.

Celý text zde:

středa 27. března 2013

Anotace jednoho z návrhů a něco málo o autorech..Jiří Bartoň (* 1986, Praha)
 2005-nyní_studium na Fakultě stavební ČVUT obor Architektura a stavitelství
 2007-2008_roční studium na École d'architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée ve Francii
léto 2008_pracovní stáž v atelieru Tessier Poncelet Architectes v Paříži
 od 2009_ spolupráce s Energy Benefit Centre, vlastní drobná praxe
léto 2011_workshop u Martina Rajniše, stavba experimentální konstrukce
Iva Jirsová (*1987, Strakonice)
2006-2012_ studium na Fakultě architektury ČVUT Praha
od 2009_ spolupráce s Energy Benefit Centre, vlastní drobná praxe
léto 2011_workshop u Martina Rajniše, stavba experimentální konstrukce
2012_diplomní projekt na téma "Typologie v kontextu malého města"
- vedoucí práce  Doc. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. David Tichý Ph.D.


KONVERZE PŘÁDELNY NA DUBOVCI

Ing. arch. Iva Jirsová_Bc. Jiří Bartoň_březen 2013_lektor Ing. arch. Dušan Řezáč


Nad soutokem Otavy a Volyňky, na symbolické i skutečné křižovatce událostí, lidí a vody, stojí strakonický 
hrad... a srostlice objektů bývalého Fezka.
Tato výjimečná poloha v rámci místa dávala textilce v historii záruku dobré dostupnosti i přístupu k vodě, kterou nezbytně potřebovala. Ještě v sedmdesátých letech byl tento objekt významně zapojen do struktury místa. Břehy spojovala dvojice mostů a předprostor textilky byly jejich nedílnou součástí. Nový most zkrátil cestu, předprostor odřízl a upozadil význam samotného objektu.

Dnes jsou prostory textilky z většiny nevyužívané. Průmysl tvoří velké monofunkční plochy a tím pádem 
i „díry“ ve struktuře místa. V centru místa to má žít...co myslíte? Návrh se tudíž odráží od čistě městských funkcí. Upřednostňuje chodce, návštěvníka a obyvatele před automobilem. Snaží se vyhledat a zapojit chybějící vybavenost a vytvořit to, co městu chybí v rámci stávající struktury. Předprostor mezi textilkou a zámkem tvoří nové náměstíčko. To je zpřístupněno novou lávkou pro pěší, která kopíruje trasu bývalého přemostění od textilky před hotel Bílý Vlk.

V parteru k náměstíčku jsou umístěny výhradně veřejné funkce - infocentrum s centrem textilního průmyslu 
a mediatéka. Směrem dál od náměstíčka do soukromí „dvora“ jsou umístěny funkce sloužící menší skupině lidí - komunitní centrum s víceúčelovým sálem, kam mohou místní zajít na boulder, pivo, přednášku, jen tak popovídat s nejlepší kamarádkou nebo na komornější koncert. Ze dvora je pak přístupné sociální bydlení - jediná nově navržená hmota v areálu, která uzavírá dvůr. Využití ostatních objektů respektuje jejich hmoty a výraz. Dispoziční a esteticky jsou objekty očištěny tak, aby neskrývaly svou průmyslovou identitu, a zároveň kvalitní sloužily novým požadavkům.

Parter přádelny slouží hlavní komunitnímu centru, které je venkovními schody v přímém kontaktu s 
Volyňkou. Ve vyšších patrech přádelny vzniká základní komunikační kostra - vnitřní atrium, kolem kterého může dle daných pravidel vznikat přirozené osídlení - bloku „naruby“. 

Budova přádelny Na Dubovci je krásná, proporčně čistá funkcionalistická pětipodlažní budova, která vyrostla z postupně se rozvíjejícího komplexu textilní továrny malého měřítka. Budova je výjimečná nejen svou polohou v samém centru města, ale také prostorovou svobodou, kterou díky skeletovému nosnému systému v kombinaci s pásovými okny nabízí. Každé podlaží má plochu více než 1000 m2, což nás během workshopu přivedlo k myšlence, zdali se dá takový objekt v jeden okamžik v kontextu menšího města oživit? Čím naplnit 5000 m2 v dnešní době? Bude tu chtít někdo bydlet? Pracovat?Trávit volný čas? Nakupovat? Scházet se?

Rozhodli jsme se pro koncept, který počítá se zapojením obyvatel jako spolutvůrců, aktivistů. Objekt jsme 
zpřístupnili vnitřním atriem ve středním traktu - můžeme si ho představit jako vnitřní „ulici“. Kolem této ulice jsme rozdělili „pozemky“ po jednotlivých modulech sloupů a k nim připravili „přípojky“. Zároveň určíme distanci od vnější fasády, kde vzniknou kryté lodžie.

Domníváme se, že tento princip „svobody“ v sobě nese zemitou příchuť reality. Prázdné moduly nebudou 
opuštěné, ale čekající... Je libo bydlení? Malé nebo velké...? S kanceláří....? Ateliér pro sochaře? Garsonku pro IT vývojáře? Luxusní bydlení v centru.... může být :)úterý 19. března 2013

Ukázka třetího návrhu přádelny, tentokrát interiér: Iva Jirsová a Jiří Bartoň. Vernisáž sobota 23.3. v 16.00 ArtWall Strakonice

Iva komentuje:
Ahoj Honzo,
posíláme první vizualizaci interiéru přádelny. 
Zobrazuje to stav po dokončení základního "cévního systému" - v objektu vzniklo vnitřní atrium - jakési společné náměstíčko pro jednotky, které kolem něj dle daných pravidel mohou vznikat jako domy kolem opravdového náměstí.....poloprázdno, poloplno.....:)
iDalší ukázka řešení přádelny - Lenka Divišová. Vernisáž v sobotu 23.3. v 16. hodin ArtWall

Opět lávka přes Volyňku jako spojnice, nábřeží zregulováno, oproti návrhu kolegů pohyb řešen visutým chodníkem po obvodu budov, přibylo molo otevírající dům k Volyňce, přibyla vyhlídková věž. Stávající vrátnice vybourána, aby byl areál přístupnější, stejně jako u předchozího návrhu.


pondělí 18. března 2013

Jak postupovali při řešení ideové studie přádelny Martin Panský a Zdeněk Hromádka? Nezapomeňte, sobota 23.3. ArtWall od 16. hodFezko na Dubovci

Hlavní idea návrhu vychází z jednoduchosti a racionality funkcionalismu. Zaměřili jsme se na očištění stavby od nahodilých přístaveb s důrazem na to, aby se odkryl funkční industriální charakter celého areálu jak v jeho severní části, tvořené původní budovou z 19. století tak i v jižní části, která je tvořená funkcionalistickou stavbou z 30.let 20.století. Spojení těchto 2 nesourodých budov jsme provedli vložením transparentní skleněné hmoty, tvořící hlavní centrální vstup do areálu, která ctí jednoduchost a funkčnost budov, ale zároveň je jasně čitelný jeho odlišný původ a datace. Jde o snahu maximálně oprostit stavbu od dekoru a uplatnit především samotnou konstrukci, barvu a strukturu materiálu. Jinými slovy, výsledného účinku architektonického díla docílit co nejmenšími prostředky.

Cílem konverze průmyslového areálu je vytvoření prostor pro prezentaci místních firem (závodů), konání veřejných přednášek nebo menších kongresů s možností dočasného ubytování. Dále návrh nabízí nové administrativní variabilní prostory a byty v luxusním prostředí s jedinečným výhledem na Strakonický hrad a přilehlé okolí.

Významným bodem návrhu je obnovení komunikace vedoucí přes řeku Volyňku a tím vytvoření nové urbanistické struktury, napojující se na vybudované propojení Strakonický hrad – náměstí, přes pěší lávku.
Martin Panský, Zdeněk Hromádka

sobota 16. března 2013

Funcionalistická přádelna z Dubovce na ArtWall Strakonice! Vernisáž v sobotu 23.3. od 16. hod.

Pozor, pozor!! Vernisáž výstavy ideových studií na revitalizaci přádelny Na Dubovci proběhne v sobotu 23.3. v 16.00 ve slavné galerii pod širým nebem ArtWall Strakonice. Tři dvojice mladých architektů představí své návrhy. Ty vznikly v rámci workshopu vedeného architektem Dušanem Řezáčem. Uvidíte vyhlídkovou věž nad soutokem řek či komunitní ideu postupného zabydlování a hledání funkcí prostoru přádelny. Mohl by v budoucnosti přistávat na střeše bývalého Fezka vrtulník? Můžeme mít v centru na soutoku oživený krásný dům, který by upomínal na slavnou éru textilního průmyslu?

ukázka z ideové studie dvojice autorů Martina Panského a Zdeňka Hromádkypátek 1. března 2013

Otevřená pracovní schůzka nad architektonickými studiemi přádelny Na Dubovci.

V pátek 8.3. v 18.00 máme pracovní schůzku ve Fezku Na Dubovci nad ideovými studiemi, které vzešly z workshopu architekta Dušana Řezáče. Budeme diskutovat nad třemi návrhy  mladých architektů. Snažili jsme se vymyslet co se dá dělat s krásnou funkcionalistickou budovou přádelny, která stojí na na skvělém místě v centru města a zeje prázdnotou. Pokud máte chuť, přijďte se podívat a zkuste s námi  návrhy  okomentovat. Jde o ideové studie a proto přivítáme vaše podněty, které třeba dokážou myšlenky architektů rozvinout a posílit. Děkujeme. JF