pátek 26. února 2016

Johanistská komenda - performance sobota 27.2.2016


Johanitská komenda: Enigma loci

Daniel Vlček
Ewelina Chiu
Pavla Dundálková 

Johanitská komenda: Enigma loci je jednodenní site-specific projekt současného umění v prostorách johanitské komendy ve Strakonicích. Koncepce akce je prostá – očistit a vyprázdnit prostor bývalého kláštera od nepatřičných předmětů, které brání vyniknout jeho autentičnosti. Pojem enigma loci, v doslovném překladu „hádanka místa“, v sobě skrývá několik významů. V historicky zatíženém prostoru je enigma hádankou, kterou autor musí řešit, je podmínkou, se kterou se autor musí vypořádat, je odkazem na místně-historickou tradici, kterou autor musí respektovat. Proto intermediální intervence současného umění, v reakci na historii, tradici,prostor i paměť místa s odkazem na původní funkce středověkého kláštera, podpoří samotný prostor komendy, pomohou mu znovu nalézt jeho zapomenutou kontemplativní atmosféru a pokusí se zprostředkovat nevšední prožití a vnímání místa.

Klíčovým tématem letošní akce je zvuk a rehabilitace spirituální dimenze johanitské komendy. Už v prvopočátcích lidských dějin byla hudba spjatá s náboženskými představami lidí, s jejich mýty a rituály. Představovala ryzí spiritualitu, vytvářela akustickou rovinu symbolické komunikace mezi člověkem a vyšší nadpozemskou sférou, vedla věřícího k aktivní účastni na liturgii, a přinášela přímý emoční účinek v přesvědčení, že umění představuje určitý předstupeň duchovnosti, je schopno umožnit hluboký prožitek, oproštění se od světa vnějšího a ponoření se do světa vnitřního.

Daniel Vlček a Ewelina Chiu odkryjí zvukovou paměť středověkého kláštera. Jejich audiovizuální performance představuje tzv. pseudo-archeologickou sondu do zvukové paměti stěn johanitské komendy. Zvuková performance se opírá o motivy křesťanských středověkých rituálů odehrávajících se v sakrálních prostorech. Umělecká dvojice ovládne aktualizovanou formou modlitby celý aurální prostor bývalého středověkého kláštera.

Efemérní instalace Pavly Dundálkové reaguje na opomíjený a zanedbávaný duchovní rozměr místa. Hořící svíce patří k neodmyslitelným součástem každého sakrálního prostoru. Jsou atributem světla, spirituality, mystiky, pomíjivosti, ale i naděje. Představují komunikační prostředek i skutečnou přítomnost. Destruované objekty v symbolické rovině ilustrují osud johanitské komendy, odkazují k jiné realitě a zároveň vyjadřují vnitřní názor a postoj autorky k danému místu.

Principem jednodenní „výstavy“ je koexistence současné umělecké tvorby s bývalým sakrálním prostorem johanitské komendy. Cílem je alternativní prezentace velice významného a specifického prostoru a také snaha o zkvalitnění a nabídnutí jiného způsobu kulturního vyžití v jihočeských Strakonicích.


kurátorka výstavy Soňa Nováková
http://johanitskakomendastrakonice.blogspot.cz/

středa 30. září 2015

Doporučujeme: Přádelna přede.

Letos vás v rámci Dnů architektury zveme do bývalé přádelny Na Dubovci. Tato úchvatná funkcionalistická stavba bude poprvé ve své historii dějištěm nevídané kulturní slavnosti!

V pátek v osm večer vás pozveme na kultovní film Tomáše Vorla, Kouř, a po něm se můžete těšit na kapely Wessele a Zutro.

V sobotu přádelna otevře své brány už v 15 hodin, aby uvítala hudební a baletní vystoupení, poté vás čeká vernisáž výstavy s industriální tematikou, přednáška s komentovanou prohlídkou a promítání archivních záběrů města.

Po celou dobu bude otevřena výstava prací žáků ZUŠ vytvořených v otevřeném ateliéru v přádelně.

PROGRAM + ČASY:

PÁTEK 2.10.
20:00 Kouř (projekce filmu Tomáše Vorla)
21:30 Wessele, Zutro (koncert)

SOBOTA 3.10.
15:00 sraz účastníků před hlavní branou a společný přesun do posledního patra přádelny
15:30 úvod a zahájení programu
16:00 taneční vystoupení žákyň Alice Janotové (ZUŠ)
17:00 pěvecký soubor Hlasoň
17:30 vernisáž výstavy Krajiny z druhé ruky
18:00 přednáška historika Karla Skalického a komentovaná prohlídka přádelny
19:00 Jaroslav Landsinger – promítání archivních 16mm filmových materiálů ze Strakonic s doprovodným komentářem

Akce by se nemohla uskutečnit bez podpory Šmidingerovy knihovny, Města Strakonice, ZUŠ Strakonice a Sunshine Cabaret :-) Díky!


Pořádá Jsme Strakonice.

úterý 19. května 2015

Doporučujeme: Volyně, Galerie Na shledanou, sobota 23.5.2015. Tryzna za vakovlka - malba a hudební produkce pro veřejnost! Také křest smutečních novin s dobrými zprávami:)


TRYZNA ZA VAKOVLKA A PREMIÉRA TŘETÍHO ČÍSLA NOVIN GALERIE NA 
SHLEDANOU

Autor programu: Jan Freiberg, kurátor Galerie Na shledanou

Galerie Na shledanou, hřbitov Malsička, Volyně, 23. května 2015 13-18 


Tryzna za vakovlka bude kolektivní malba zvnějšku na budově Galerie Na shledanou a kolektivní hudební performance v jejím interiéru a blízkém okolí. Ke spoluúčasti zveme širokou veřejnost. Cílem je vytvořit dočasný výtvarný a hudební pomník druhům zvířat a rostlin, které člověk vyhubil zejména v posledním století. Zvenku pomalovaná galerie nebude pomníkem oslavujícím mrtvé lidské hrdiny nebo činy z lidských dějin. Připomene holou existenci milionů tvorů, které dokážeme pojmenovat, ale nemají pro nás hodnotu, dokud si je neochočíme a nepřivlastníme nebo nevyhubíme. Obvykle je považujeme za objekty a stejně jako jiné věci v našich myslích jsou mrtvá už zaživa a pomocí zákonů si udělujeme právo rozhodnout o jejich reálném životě či smrti. Tryzna za vakovlka chce upozornit, že svět je utkaný ještě z jiných než lidských zájmů.


Souběžně proběhne křest třetího čísla novin Galerie Na shledanoukterému výtvarně dominují ilustrace trofejí jelenů Jana TurneraHlavním tématem jsou „malé smrti zaživa“, především v umění a architektuře. Najdete tu rozhovor se Borkem Lacinou o medikamentech které schizofreniky neléčí, ale naopak zadržují doživotně v nemoci, nebo článek o mumifikaci architektury památkovou péčí. Rozhovor s antropologem Mnislavem Zeleným o rituálech smrti amazonských indiánů. Malíř Josef Bolf vzpomíná, jak mu silné deprese bránily v životě. Na příhraniční region Čech se zaměřuje text o životě a smrti domů a krajiny po odchodu sudetských němců a také rozhovor s významnou volyňskou osobností, jahnem Josefem Matějkou. Dosud probíhající výstava Norberta Schmidta je prezentovaná dvěma vzájemně odlišnými pohledy. V novinách je reportáž z krátkého představení Galerie Na shledanou na pražských Olšanských hřbitovech, které v loňském červnu doplnila hostina, přednášky a nástěnná malba Ondřeje Malečka a článek Martiny Faltýnové o živém ruchu na středověkém hřbitově.

Výzva
Pojďte v sobotu 23. května od 13 hodin pomalovat zvenku Galerii na shledanou anebo si přineste hudební nástroj a hrajte. Obojí na počest vyhubených druhů. Abychom na hřbitově na čas postavili zvukový a výtvarný pomník. Tentokrát nikoliv lidem, ale všem jiným, zvířatům a rostlinám. Vyberte si vyhubený druh zvířete či rostliny a namalujte jeho zástupce na Galerii Na shledanou. Za "profesionální umělce" se sobotní akce zúčastní malíř Jan Turner a hudebník a malíř Jaroslav Jeroným Neduha. Možná Ondřej Maleček. Nástroje a občerstvení si vezměte své. Barvy, štětce a štafle zajistíme. Uvítáme rádi i ty, kteří se přijdou jen podívat.
Malíři Jana Vojnarová a Josef Bolf začnou mimořádně malovat už v pátek 22.5. před polednem.


Doprovodný program
Jiří Zemánek: Křičet k větrům, šeptat k řekám a jelenům …
Je to země, která je skutečně inteligentní, nikoli izolované lidstvo. Společně s ostatními
zvířaty, rostlinami a ženoucími mraky jsme tělesně ponořeni v mysli tohoto živoucího mystéria.“
David Abram

Pár postřehů o vytváření mezidruhového společenství „velké rodiny života“. O „naddruhové erotice“ - o tom, jak probudit naše spící smysly a jak začít se živou zemí kolem nás, se stromy, řekami, oblaky a zvířaty, znovu hovořit. Proč je důležité nikoli mluvit „o přírodě“, ale mluvit „k ní“ a „s ní“ a jakou roli v tom může hrát poezie.


Norbert Schmidt -ÜBERRAUM a Michal Škoda- PŘÍTOMNOSTABSENCE.
Prostorová skica ÜBERRAUM obrací Galerii Na shledanou ve Volyni naruby. Vnitřek se stává venkem. Prostor galerie se nyní otevírá a uzavírá současně. Radikálním zaplněním vnitřku budovy vysokými stěnami se paradoxně otevírá prostor prázdna, ticha a koncentrace. Prostor vytržení z běžného vizuálního i akustického hluku, prostor rozepjatý mezi světlem a tmou. Prostor jako obraz, okno, práh, šifra, odkaz k prostorům zcela jiným. Obě výstavy bude možné během sobotní akce navštívit.

Galerie Na shledanou
Budova byla postavena v Akci Zet koncem osmdesátých let dvacátého století a měla sloužit jako smuteční síň. Do provozu však nikdy uvedena nebyla. Po téměř dvaceti letech prázdnoty v ní v roce 2010 vznikla Galerie Na shledanou. Program galerie těží ze své situace, výmluvně ovlivňuje rezidenty a sleduje otázku, jak se prostřednictvím umění vztahovat k naší jediné životní jistotě. Galerii založil a vede Jan Freiberg. Zpočátku galerie hostila většinou malíře, kteří malovali na její vnitřní zdi, které se před každou novou výstavou zabílili. Vystavovali tu například Josef Bolf, finalista ceny Jindřicha Chalupeckého nebo Tomáš Vaněk, současný rektor Akademie výtvarných umění v Praze. Forma výstav se od původních rezidenčních pobytů jednotlivých umělců postupně proměňuje a směřuje k tématickým projektům. Poslední dva roky v popředí stojí vrstvení a spolupůsobení jednotlivých autorských vstupů. Tak se tu spolu ocitají prostorová intervence Michala Škody s architektonickou intervencí Norberta Schmidta, která radikálně přeměnila interiér galerie. Doplní je koncem léta 2015 projekt Překročení prahu aneb o smrti a znovuzrození kurátora Jiřího Zemánka. Jádrem celé instalace bude labyrint, ponořený do naprosté tmy, který bude připomínat jeskyni jako onu tajemnou chtonickou dutinu, v níž se dostáváme do kontaktu s hlubinami našeho nevědomí - jako místo znovuzrození, do něhož je člověk uzavřen, aby byl obnoven. V této souvislosti chceme rovněž připomenout Grofův výklad archetypálních perinatálních prožitků prizmatem hermeneutiky porodu.“ Umělecky se na instalaci budou podílet Zuzana Füsterová, Habima Fuchs a Tomáš Hauser.
Nyní vznikající vrstva Tryzna za vakovlka je první akcí vně galerie a v pořadí druhou výstavou, které se může aktivně účastnit veřejnost. Galerie Na shledanou vydala tři čísla čtyřicetistránkových stejnojmenných novin, které shrnují předchozí výstavy a v mnoha textech reflektují situaci funerální architektury, designu a umění spolu s texty o volyňsku a tématice života a smrti.

Kontakt pro média
kurátor Galerie Na shledanou Jan Freiberg
tel.: 777 117 463
mail: freiberg.freiberg@gmail.com
http://galerienashledanou.blogspot.cz/


Galerie Na shledanou se těší laskavé podpoře Ministerstva kultury ČR.