pátek 25. října 2013

Bez komentáře

Start-art -  spolupráce lektora se studenty na projektu pro bývalou textilku Perla, zdroj Start-art/facebook
středa 2. října 2013

"Šichta v přádelně" anotace k prezentaci arch. Zdeňka Enta - Perla Ústí nad Orlicí, neviditelná architektura

Perla Ústí nad Orlicí, neviditelná architektura

ing. arch. Zdeněk Ent, Praha, zdenek@ent-architekt.cz, (www.ent-architekt.cz)

Uprostřed města Ústí nad Orlicí leží rozsáhlý a nepoužívaný areál bývalé textilní továrny Perla 01. Po
celou dobu své 150 leté existence byla fabrika zdrojem prosperity města a jeho obyvatel, v roce 2009
však zkrachovala a od té doby chátrá a vzhledem ke své velikosti a poloze blokuje zdravý vývoj města.
Je zřejmé, že způsob, jakým se přistoupí k revitalizaci území, bude mít velký vliv na vývoj společenské
atmosféry celého města. Toto je zpráva o probíhajícím pokusu najít a zformulovat místní iniciativy, které se stanou hybnou silou v procesu revitalizace areálu i života ve městě.


Šichta v přádelně - program! areál bývalého Fezka Na Dubovci, Strakonice.

Program:

5. 10. od 19 hod:
* Tag Tool Performance - Frances Sander + Dima Berzon / Atelier Libušín / promítání na fasádu bývalé přádelny
www.drawinglive.wordpress.com, www.SunCab.org

6. 10. od 14 hod:

* individuální prohlídka funkcionalistické budovy- suterén, čtvrté patro a s omezením        střecha s výhledem

* 14.30 představení projektu Oživme si Strakonice - důvody,
   motivace pro popularizaci přádelny - Jan Freiberg (Oživme si
   Strakonice) - suterén budovy

* 14.50 Přednáška o konverzích industriálních budov ve světě -
    ing. arch. Dušan Řezáč  www.modulorA.cz - suterén budovy

* 15.30 Prezentace návrhů revitalizace budovy Na Dubovci -
   výsledky únorového  workshopu Oživme si Strakonice - Jan
   Hromádka, Martin Panský, Lenka Divišová, Iva   Jirsová, Jiří
   Bartoň - 4. patro

* 16.20 Perla ŽIJE!!! Prezentace úspěšného oživení textilky v
   Ústí nad Orlicí - ing. arch. Zdeněk Ent www.perlauo.cz -
  suterén budovy

* Projekce fotografií interiéru přádelny od studentů fotografie z
   Ostravské univerzity,  průběžně mezi přednáškami - suterén
   budovy

* Polaroid na střeše aneb Nechte se vyfotit s jedinečnou kulisou
   města! (1 foto na  památku/ 50 Kč) www.polaroidlove.cz -
   průběžně mezi přenáškami

* Fotografie site specific instalace Spřízněná - Petra Lacinová -
  4. patro

www.ozivmesistrakonice.blogspot.com
www.denarchitektury.cz