pondělí 14. dubna 2014

Velikonoční neděle na hřbitově ve Volyni? Balet na vernisáži výstavy Michala Škody a rakvičky se šlehačkou. V 15.00.

České Budějovice se mimo jiné pyšní světově respektovanou baletní scénou a programově kvalitním a vyhraněným Domem umění. Kulturní koncentrát z ČB můžete zažít na Velikonoční neděli v Galerii Na shledanou ve Volyni. Zahájíme výstavu umělce a ředitele Domu umění Michala Škody. Součástí vernisáže bude baletní perfomance v choreografii sólisty baletu Jihočeského divadla Pétera Rovó tančená Patrikem Čermákem a T. Ramónou Szlizs. Bude to v pořadí dvanáctá výstava a první balet v bývalé smuteční síni, která čtvrtým rokem funguje jako galerie současného umění. Velký dík patří Ministerstvu kultury ČR, Městskému muzeu ve Volyni a panu Poslednímu z firmy Barvy laky Renovo, který nás neúnavně obdarovává barvou. Michal Škoda  

přítomnostabsence
vernisáž neděle 20.dubna v 15 hodin, výstava potrvá do 22. června
hřbitov Malsička, Volyně
na vernisáži baletní performance a rakvičky se šlehačkou
Michal Škoda (*1962), umělec a ředitel Domu umění v Českých Budějovicích rozběhne výstavní sezónu věnovanou vztahu architektury a umění.  M.Š. se zabývá prostorem, převádí mnohovrstevnatou realitu do  geometrických tvarů a podobně se chová i ke světu barev, který redukuje do odstínů šedé. Na shledanou vymaluje sytou šedou, aby nápadněji vystoupilo geometrické členění obvodových zdí.  Autor obvykle pracuje s prostorovými objekty, které umisťuje do interiérů galerií nebo malbou vytváří geometrické iluzivní prostory na plochách. Tentokrát se na objekty Michala Škody nebudeme dívat zvnějšku, ale ocitneme se uvnitř šedivé velké krabice s okny a prostor galerie ohraničený zdmi se stane uměleckým dílem.

 5tations

 Choreografie: Peter Rovó - sólista baletu Jihočeského divadla
 Tanečníci: Patrik Čermák - sólista baletu Jihočeského divadla
                  Tamara Ramóna Szlizs (HDA)
 Doprovod : Václav Žák - člen orchestru  Jihočeského divadla
Jan Freiberg, kurátor Galerie  Na shledanou
http://galerienashledanou.blogspot.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat