středa 2. října 2013

"Šichta v přádelně" anotace k prezentaci arch. Zdeňka Enta - Perla Ústí nad Orlicí, neviditelná architektura

Perla Ústí nad Orlicí, neviditelná architektura

ing. arch. Zdeněk Ent, Praha, zdenek@ent-architekt.cz, (www.ent-architekt.cz)

Uprostřed města Ústí nad Orlicí leží rozsáhlý a nepoužívaný areál bývalé textilní továrny Perla 01. Po
celou dobu své 150 leté existence byla fabrika zdrojem prosperity města a jeho obyvatel, v roce 2009
však zkrachovala a od té doby chátrá a vzhledem ke své velikosti a poloze blokuje zdravý vývoj města.
Je zřejmé, že způsob, jakým se přistoupí k revitalizaci území, bude mít velký vliv na vývoj společenské
atmosféry celého města. Toto je zpráva o probíhajícím pokusu najít a zformulovat místní iniciativy, které se stanou hybnou silou v procesu revitalizace areálu i života ve městě.


Žádné komentáře:

Okomentovat